கோல்ஃப் வண்டிகளுக்கான 48v 100ah லித்தியம் அயன் பேட்டரி

சிறந்த 12v கோல்ஃப் கார்ட் பேட்டரி எது?

சிறந்த 12v கோல்ஃப் கார்ட் பேட்டரி எது? கோல்ஃப் வண்டிகள் அன்றாட வாழ்க்கையின் ஒரு அங்கமாகிவிட்டன. மின்சார கோல்ஃப் வண்டிகள் அனைத்து வகைகளிலும் அளவுகளிலும் வருகின்றன. இந்த கோல்ஃப் வண்டிகளை இயக்க பல்வேறு பேட்டரிகள் கிடைப்பது இன்றைய பிரபலத்தை அதிகரித்துள்ளது. கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னவென்றால், இன்று, கோல்ப் வீரர்கள்...

12v 50ah லித்தியம் அயன் கோல்ஃப் கார்ட் பேட்டரி

12V 50Ah லித்தியம் அயன் கோல்ஃப் கார்ட் பேட்டரி 100% ஐ அடைவதற்கு முன்பு எவ்வளவு நேரம் கடைசியாக சார்ஜ் செய்யும்?

12V 50Ah லித்தியம் அயன் கோல்ஃப் கார்ட் பேட்டரி 100% ஐ அடைவதற்கு முன்பு எவ்வளவு நேரம் கடைசியாக சார்ஜ் செய்யும்? ஒவ்வொருவரும் தங்கள் பேட்டரி 100 சதவீதம் வரை சார்ஜ் ஆகும்போதெல்லாம் இந்த உற்சாகத்தை அனுபவிப்பார்கள். இந்த சார்ஜிங் விகிதம், பேட்டரி உங்களுக்கு நீண்ட காலத்திற்கு சேவை செய்யும் என்று உறுதியளிக்கிறது. இருப்பினும், இந்த விஷயத்தில் மற்றொரு அம்சம் ...

en English
X